Sociaal tolken


Sociaal tolken is het volledig en getrouw omzetten van een mondelinge boodschap van het Nederlands naar een andere taal en omgekeerd.

Wil je je kandidaat stellen?

Houd volgende documenten klaar:

Meer uitleg over ons privacybeleid.