Privacy

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen hecht belang aan uw privacy. De verantwoordelijke voor de verwerking, vzw Integratie & Inburgering, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen respecteert de Belgische wet van 30 juli 2018met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Atlas verwerkt persoonsgegevens over u omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Atlas verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Waarom we gegevens nodig hebben

Atlas verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Hoe lang we gegevens bewaren

Atlas zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

Delen met anderen

Atlas verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Atlas gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.

U kan een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen (met een kopie van uw identiteitskaart) aan vzw Integratie & inburgering Antwerpen, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen, atlas.stvkandidaat@stad.antwerpen.be om gratis een schriftelijke mededeling te bekomen van uw persoonsgegevens.

U kan ook vragen om de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Verder heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat uw gegevens op een foutieve manier zouden verwerkt worden, zie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Beveiliging

Atlas neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met atlas.stvkandidaat@stad.antwerpen.be.