atlas, kandidaat sociaal tolken en vertalen

 

Wil je je kandidaat stellen voor één van de kwalificatiesysteem van sociaal tolken en vertalen?
Lees de leidraad van het kwalificatiesysteem waarvoor je je kandidaat stelt.

Procedure